Petra Van Brabandt. Openhartige vriendschaps lounge

Conversation

Petra Van Brabandt nodigt visueel kunstenares Saddie Choua uit om een van haar salons in te richten die gewijd zijn aan vrouwen en zusterschap: zachte en inspirerende ruimten, plekken van gedachten en zorgen, van retraite en uitwisseling, die de hele dag door bewoond worden door voorwerpen, visuele referenties en muziek als voedingsbron van de sfeer en de uitwisselingen die er plaatsvinden. Petra Van Brabandt zal u er verwelkomen met enkele van haar activistische, artistieke, intellectuele, emotionele vrienden en/of voor openhartige gesprekken. Welke plaats krijgt het intieme in de publieke sfeer? Wat voor soort vriendschappen worden er op de werkplek gesloten en welke plaats wordt er ingeruimd voor openbare vriendschappen tussen vrouwen, toch een veeleer mannelijke traditie? Salon d’Amitié is een gezellige ruimte die openstaat voor iedereen, waar we een progressieve intimiteit kunnen opbouwen, waar we van gedachten kunnen wisselen over ons werk, ons persoonlijke engagement, onze individuele standpunten, waar onze kracht ligt in de erkenning van onze kwetsbaarheid.

Guests :

1 september : Petra Van Brabandt zal Saddie Choua uitnodigen in haar eigen salon om een deel van haar video-installatie Today is the shortest day of the year but somehow hanging around with you all day makes it seem like the longest (2020) te bekijken. Dit werk brengt de films Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) van Chantal Akerman en La noire d ... (1966) van Ousmane Sembène samen en zal de gelegenheid bieden om samen de discussie aan te gaan over de noties van artistieke inspiratie, de machts-, gender- en rassenverhoudingen die in het geding zijn in de (kunst)geschiedenis die ons is overgeleverd, alsook over feministische loyaliteit en (on)mogelijk zusterschap.

2 september : Kunst en pornografie lijken tegenstrijdige houdingen aan te nemen ten opzichte van de vrouwenfiguur: de ene lijkt "de vrouw" te huldigen, de andere haar te reduceren tot een lustobject. Hans Maes en Petra Van Brabandt tonen in hun boek Kunst of Pornografie? aan dat de kwestie eigenlijk genuanceerder ligt. In hun discussie zullen zij terugkomen op de complexiteit van deze relatie tussen kunst en pornografie, op het geweld van de kunstgeschiedenis tegenover vrouwen, maar ook op de manier waarop hun intellectuele vriendschap en hun samenwerking in het schrijven konden worden verweven vanuit een onmisbaar gedeeld feminisme.

8 september : Lucile Saada Choquet is een dekoloniale feministische performer. Ze heeft Afrikaanse roots en is geadopteerd. Ze kiest ervoor haar antiracistische woede om te zetten in poëtische gebaren die hegemonische systemen in vraag stellen. Haar eerste creatie "Jusque dans nos lits" (in situ) is een installatie-performance die tijd en ruimte schept voor hedendaagse geracialiseerde helden. Voor dit documentaire werk, vanuit verschillende locaties, werkten Lucile Saada Choquet en Petra Van Brabandt aan een dekoloniaal toneelwerk. Hoe relationele kunst ontwikkelen binnen instellingen die uitsluiten en onderscheiden? Hoe kunnen we getuigen van het intieme in een context die historisch gezien gewelddadig en autoritair is? Zij zullen hun uitwisseling voortzetten in Salon d'Amitié.

9 september: Petra Van Brabandt en Ilse Ghekiere zijn door hun activistische werk nauw bevriend geraakt. Ilse Ghekiere is de oprichtster van Engagement Arts. Samen zullen zij terugblikken op de geschiedenis van deze beweging, die ook de geschiedenis van MeToo is: op gang gebracht in de media, maar gevoed door diepgravend, constant en collectief niet-gemediatiseerd werk. In het licht van deze geschiedenis zullen zij zich afvragen wat de huidige inzet van de strijd is, zowel voor de activistische collectieven als voor henzelf individueel, in hun carrière als activist.

Het salon van Petra Van Brabandt en Saddie Choua is vrij toegankelijk van dinsdag tot zaterdag tussen 14 en 17 uur. Voel je welkom om er te zitten, lezen, luisteren, mensen te ontmoeten, enz

Petra Van Brabandt is een feministisch filosofe. Zij staat aan het hoofd van de onderzoeksafdeling aan de Sint Lucas School of Arts in Antwerpen, waar zij semiotiek en cultuurkritiek doceert. Zij begeleidt er doctoraten en onderzoeksprojecten in de kunsten en is specifiek verantwoordelijk voor de 'Advanced Master of Research in Arts in a social-political context'. Zij werkt met verschillende vrouwelijke kunstenaars en schrijft over de politieke dimensies van kunst en pornografie. Zij geeft lezingen en workshops als lid van Engagement Arts, een beweging die strijdt tegen seksisme, seksuele intimidatie en machtsmisbruik in de wereld van de kunst en het kunstonderwijs in België. Onlangs publiceerde zij samen met Hans Maes (University of Kent) een filosofisch essay over Kunst en Pornografie, Kunst of Pornografie?, ASP, 2021.