10days4ideas

Sinds 2018 begint september in de omgeving van de Vlaamsesteenweg en de Oude Graanmarkt met de Days4ideas. Days4ideas, eerst gespreid over 3 en vervolgens 4 dagen, bleef in het jaar dat alles stilviel beperkt tot 1 dag. In ‘21 rukt het zich los uit dit tijdskorset. Deze keer zal Days4ideas liefst twee weken duren. Zo maken de organisatoren hun engagement concreet en tastbaar. Zij scheppen de tijd en ruimte waarin het eindelijk mogelijk is om echt met elkaar te praten, naar ieder van ons te luisteren en collectief nieuwe dingen te bedenken.

Sprekers uit verschillende artistieke, theoretische en/of associatief-activistische domeinen krijgen een uitnodiging, niet om een zekerheid maar wel een vraag te komen delen, geen aangetoond antwoord te geven maar een hypothese te beproeven en te ervaren, een conceptuele knoop, een esthetisch probleem, een alternatieve politieke compositie tegen het licht te houden... Deelnemers worden niet zozeer uitgenodigd als een "publiek" maar als een "eigenaardige en nieuwsgierige" gemeenschap: die verrast met haar gemengde samenstelling en zich altijd graag zelf laat verrassen.

Tijdens deze dagen wordt niet zozeer een thema uitgerafeld, als wel een breed vlak geweven. We zien er heel aparte trajecten, ongewone tweesprongen, schuinlopende en verwrongen paden, maar ook snijpunten die kunnen dienen als uitgangspunt voor nieuwe manieren om naar het heden te kijken. De gevoelige ruimte die vorm krijgt, wordt verder ondersteund door het interdisciplinaire collectief Ersatz dat, in samenwerking met de organisatoren, de gevoelige voorwaarden bedenkt die zijn afgestemd op elke activiteit. Het gaat evenzeer om de momenten van de interventies als om de "interludiums" op de trajecten, de gedeelde maaltijden en dranken die tijdens het hele festival worden "verzorgd" en waar niet alleen voor wordt “gezorgd”.

Van 31 augustus tot 11 september 2021, van dinsdag tot zaterdag, zal elke dag in het teken staan van een van de vragen die de sprekers hebben aangereikt; slechts één en met een aangepaste duur om de kwestie uit de doeken te doen. De kleine, nieuwsgierige, problematische en vrolijke gemeenschap zal worden uitgenodigd om van La Bellone via Link = Brussel vzw naar De Markten te verhuizen. Ze zal kunnen luisteren naar de stemmen die we nooit genoeg horen, dankzij verschillende geluidscreaties of een fysieke onderdompeling waarbij trance als vector van nieuwe aandacht dient; converseren op een schaal die intimiteit toelaat; werken aan het hervatten van onze ademhaling en bloedsomloop waarvan de belemmering die we tegenwoordig allemaal ondervinden, de hele tijd, van het verleden tot het heden, van het leven van de "geracialiseerde, precaire, gemarginaliseerde" personen vormt. Laatstgenoemden worden in deze dagen minder als minderheden beschouwd dan wel als belangrijke actoren van onze dagen en als voornaamste leraren van de verschillende activiteiten.

Bij Days4ideas proberen we te denken met onze voeten, maar ook vanuit de oceanen, de bossen, de bodems en al hun bewoners. Denken, uitvinden en converseren vanuit de vergeten eilanden en eilandjes van onze erkende geografieën, vanuit de marges, de randen en de "in-betweens" die zich verzetten tegen grenzen die te snel gesloten worden: het is in deze disciplinaire, spatio-temporele en humane-non-humane tussenzones dat Days4ideas ook dit jaar weer van start gaat.

Mylène Lauzon, Camille Louis en Emmanuelle Nizou en het hele team van La Bellone, De Markten Brussel.